W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2016
APLAUDOWAĆ czas. dk/ndk
Warianty fonetyczne: APLAUDOWAĆ, *APLAWDOWAĆ
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1652
Formy: bezok. aplaudować; ~ cz. przy. pr./cz. ter. lp 3. os. aplawduje; lm 3. os. aplaudują; ~ cz. prze. lp m 3. os. aplaudował // aplawdował; ż 3. os. aplaudowała; n 3. os. aplaudowało; lm mos 3. os. aplaudowały; ~ tr. przyp. lp m 3. os. aplaudowałby; lm mos 1. os. aplaudowalibyśmy; ~ im. wsp. aplaudując
Etymologia: <łac. applaudere>
Znaczenia:
1. »wyrażać uznanie, zadowolenie, radość«:
Rekcja: czemu
Wszytek Lud Woionny szlachetny i pospolity roznemi sposobami fortunie y Cnocie iego aplawdował. SzołHist 4. Mnie więcey nie zostaie tylko wielkiemu powinszowac y aplaudować szczęściu. MikSil 70.
Przenośnie: Podczas obiadu przy spełnianiu zdrowia nieustannym z armat biciem Artylerye tuteysze applaudowały [...]. GazPol 1735/69, 1 nlb.
2. »sprzyjać; popierać, wspierać kogo«:
Rekcja: komu, czemu
Idąc torem Sokratesa, ukontentowanego tym samym gdy mu ieden tylko applaudował w Akademiey Plato. AndPiekBoh 75. I godzi się, abyśmy sami szlachta, takim applaudowali sentymentom? KonSRoz 22.
Przenośnie:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
APLAUDUJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp M. n aplaudujące; D. ż aplaudującej; N. ż aplaudującą; Ms. m aplaudującej; lm M. nmos aplaudujące
Znaczenia:
1. »wyrażający uznanie, zadowolenie, radość«: [...] z lukrow robione Herby Krolestwa Ichmćiow Korony y W. X. L. z Inskrypcyami y alluzyami do festu Koronacyi applauduiące oboygom Majestatom [...]. GazPol 1736/ 80, 3-4 nlb.
2. »sprzyjający, wspierający«: [...] przy applauduiącey [...] Kapeli in gratiarum actionem szczęśliwie odprawionego Jubileuszu śpiewano. GazPol 1735/ 63, 1. [...] Krol Imć przy applauduiącey dnia pogodzie [...] w pole wyiechawszy łowami się dywertował. GazPol 1735/36 3 nlb.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM