W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2019
KACZKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: KACZKA, KACKA
Słowniki:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
Formy: lp M. kaczka; ~ lm D. kaczek; B. kaczki
Znaczenia:
»o ptaku płetwonogim domowym lub dzikim«: Gęsi, kaczki Czaple, kanie, kruki uganiał [jastrząb] tak iako przepiórki. PasPam 256. Iedni długo pływali Salwując się, drudzy zas iako kamięn do dna Grązneli a Zawoie iako stada kaczek pływały po Donaiu. PasPam 266. Maciek mu tez da jendyków parę, Tomek kackę i kacora [...]. RozPasOkoń 309.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Atu dobra kaczka niebrodząc w ziąc 100. Talerow za nic. PasPam 160.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Zaymiész mi káczki ná błocie ábo ná wodzie. KnAd 1307. ● Vgrozisz mi/ abo/ mu. Vczynisz mi. Zaymiesz mi káczki ná błocie. KnAd 1199.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas