W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
STYCZEŃ rzecz. m
Słowniki:
SStp (styczeń, tyczeń), SXVI (?), Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
Formy: lp M. styczeń; D. stycznia; Ms. styczniu
Znaczenia:
»nazwa pierwszego miesiąca roku«: Styczeń/ Ianuarius [...]. Kn 1080. Oddáłá Duchá Swoiego niebu/ Roku 1600 siodmego dniá Styczniá. OkolNiebo 82. Angerrona Bogini u Rzymian ktorabolesci garła y ięzyczka opadnienie leczyła malowano ią z wetknionem palcem wusta, tey kazdy Rok sprawiono ofiary 13 dnia Stycznia y tak wierzono ze ona leczyła tę bolesc garła albo się imtez wedle wiary działo [...] PotPrzyp k. 9 v. Dan [list] w nowym Dworze dnia 11 Miesiąca Stycznia Roku Panskiego 1662. PasPam 152v. Był tedy pogrzeb obudwu razęm krolow na zamku krakowskim dnia 13 Stycznia. PasPam 248. Styczniu y wLutym wszelákie mąki mleć, y krupy tłuc, by y ná cáły Rok, z mołte w tym czás naytrwálsze ná chovvánie bywaią: iednak nim do fasy ná spizárnią wsypiosz, wprzod dobrze osuszyć mąkę, lub krupy (...). HaurEk 99. Roku Panskiego 1649 Dnia 17 Stycznia Kazimierz na Krolewstwo Polskie od Xiedza Macieia Łubienskiego Arczybiskupa Gnieznienskiego pomasczony y Koronowany iest. KomonDziej 147v. Znák koziorożcá, pánuie od dniá 21, Grudniá do 20. Stycznia [...]. VadeMed A3-b. Na końcu stycznia, katarowa afekcya wszczęła się po całej Polszcze. KronZakBarącz 195. Ekscerpt z punktów niektórych komisyi w żupach wielickich i bocheńskich sub tempus interregni po śmierci najj. k. jmci Jana III dn. 10 stycznia r. p. 1697 zaczętej, a dn. l lutego skończonej, przez niej spseyfikowanych im. pp. komisarzów Rzplitej z Konfederacyi Generalnej Warszawskiej tak z senatu, jako ex equestri ordine ad hunc actum deputowanych [...]. InsGór 1743 139. A zátym usilnie żądamy ábyś uprzeymość Wasza ná dzień 15 Stycznia w blisko nástępuiącym roku do Boku nászego przybył; DanOstSwada IV, 9. Styczeń, g. stycznia. der Monat Jenner. Janvier. § w styczniu tam będę. T III 2195.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM