W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
PONIEDZIAŁEK rzecz. m
Słowniki:
notują
Formy: lp M. poniedziałek; D. poniedziałku; B. uż. nżyw. poniedziałek; Ms. poniedziałku; ~ lm B. uż. nosob. poniedziałki
Znaczenia:
»nazwa pierwszego dnia tygodnia«: W Poniedziałek po kwietney niedzieli dadzą szpiegowie znać że Lepanow z rzezanay idzie w 80000 woyska i już w mil 20. MasDiar 75v. Poniédziáłék (...) Dies lune. Feria secunda (...). v. Sobotá Kn 773. Nigdy nie iádłá tylko raz ná dzień/ á ná sámym chlebie y wodzie/ Poniedziáłek/ Srzodę, Piątek/ y Sobotę odpráwowáłá. OkolNiebo 35. (...) codzień [Margareta] bol czułá (...) iednák w Niedzielę ś. po przyięciu Ciáłá Páńskiego żadnego bolu nie czułá/ áż w Poniedziáłek. OkolNiebo 65. Poroczky przypadaią w poniedziałek pirwszy po przewodnym to iest we dwie Niedzieli po Wielki nocy, coś potym tak długo wPoznaniu mieszkac. Dosyc czasu stanac tam w Niedziele pirwszą po przewodney na noc. OpalKListy 114. Służcie Pánu z boiáźnią y z drzeniem Ciż Qwákkerowie nád świtániem z Niedziele na Poniedziáłek/ straz wysiekszy/ opánowáli bramę Niugett rzeczoną y prosto biegli ku kościołowi świętego Páwłá/ gdzie konna straż Qwártier swoy ma/ wołáiąc po ulicách ze wszystkiego gárdłá/ (...) MerkPol 106-107. Annuit J[eg]o KMć iusto desiderio, y zaraz przez usta J[eg]omci Pana Kanclerza W[ielkieg]o X[ięci]a L[itewskieg]o soluta sessio z adhortatią, żeby się w poniedziałek na dziewiątą do szczęśliwego Seymu kończenia stawili. DiarSejm1672 34. Zazyłęm tedy przez poniedziałek y wtorek Nabozęnstwa. PasPam 67v. Po wielkiey Nocy w poniedziałek były przenosiny Pana krasinskiego Syna Podskarbiego koronnego. PasPam 201v. (...) upátrzyłáam czas nasposobnieyszy do odpráwowánia Aktu tego żałosnego dzień 12 Lutego/ to iest/ w Poniedziáłek po Niedzieli Mięsopustney sam wKościele Krerowskim (...). PisMów II 307. Day Niedzielę na cześć Boga Chrześciáńskiego [...] day Poniedziałek Swiętemu, którego Imię noszisz [...] day Wtorek Aniołowi twęmu strożowi [...] day Srzodę Jozefowi S. [...] day Czwartek Nayświętszemu Sákrámentowi [...] day Piątek P. Jezusowi ukrzyżowánemu; á Sobotę Bogárodzicy. Kaz.Hom., 274/ I MłodzKaz I 274. Poniedziáłék ma zá gwiazdę swoię Księżyć. AlbSekr 282. Ktorzy Commissarze zasiadszy wPoniedziałek po Niedzieli Srodpostney y w dzien Pierwszy Commissiey z Zofiey Kozłowskiey Miesczki Wieliczkiej Dyabał, opetaney od Szesnastu lat one dreczączy za włożeniem V Grobu S. Kantego Kaptura iego (...) KomonDziej 117v. Tegoż Roku Godzinki o Niepokalanym Poczeciu Naswietszey Panny Mariey w Kosciele Zywieczkim rano w Poniedziałki, we Srode, y w Sobote, zaczeto spiewac, z Fundatiey Dobrodziei pewnych. KomonDziej 213v. (...) O Poniedziałku naydali wyiade, y oddam we wtorek Vota moie (...). RzewKor 39. U Dworu Nászego w Poniedżiałki y Czwartki Appártymenta bywáią. GazPol 1736_80, 4 nlb.. Seym Ordynaryiny [...] w Warszawie w roku teraźnieyszym 1738 w pierwszy Poniedziałek po Swięcie S. Michała Archanioła. DanOstSwada 27. Składamy Seym [...] według przypadaiącey między Prowincyami Alternaty, na pierwszy Poniedziałek po S. Michale. DanOstSwada 30. Trybunał Lubelski zaczyna się w pierwszy Poniedziałek po Przewodniey Niedzieli. ŁubHist 255. Poniedziałek, g. poniedziałku. der Montag. lundi. § do poniedziałku był u mnie. T III 1516.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: poniedziałek wielkanocny, poniedziałek wielkonocny »drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego«: (...) a mogę smiele rzec ani koła Czwartego Apryla w poniedziałek wielkanocny dano znać ze Proszowiecki idzie w 15000. Woyska, (...). MasDiar 81-81v. (...) y przyszli wszystkiem tym woiskiem ktorego liczeli sie sto Tysięcy pod Stolice w poniedziałek Wielkonocny y staneli za Wiazwą rzeką, nad rzeką Moskwą, blisko Siemionowego Monasteru. MarchŚcibHist 31v. W Poniedziáłek przeszły Wielkonocny/ podpisana zostáłá Interciza między Mádámoizellą de Orleans stárszą secundi thori, a Xiążęciem Florentskim/ (...). MerkPol 215. Ostatek prudentiae Wm. M. Pana poruczywszy/ sam się pokrewney oddawam miłości/ i z powolnymi posługámi memi. Z-Wilná przy opłakanym z-tak wielkiey zguby (o ktorey inszy napiszą) Alleluia/ w poniedziáłek wielkonocny. PisMów II 339. (...) z Wilna przy opłákánym z ták wielkiey zguby (o ktorey inszy nápiszą) Alleluia, w poniedziałek wielkonocny. PisMów II 349 (339). Sczambura poszedł do strzelca tego w poniedziałek wielkonocny przed wieczorem, żeby poszedł z nim do lasa na borsugi. AktaMusz 66. poniedziáłek Wielkonocny Kazánie Pierwsze. BirkNiedz . ▲ poniedziałek zapustny: Pokrzepiwszy się iednak nie co nazaiutrz doHamburkum zaiechał w poniedziałek sam zapustny. OssZPam 53. W poniedziałek zapustny gdy się Jch Mc Panowie Posłowie wospoł zeszli przyniesli Przystawowie od Boiar Dumnych hramotę przy oddaniu oney rozmawiaiąc to ties quoties repetowali wczoraysze swe zasłony (...). PiasRel 31. Po wyjściu Gniazdowskiego z Częstochowy w poniedziałek zapustny, przyszedł w wstępny piątek Lubomirski starosta bogusławski do Częstochowy, mając prawdziwych niedobitków Sasów po trosze i Tatarów z 80 koni. OtwFDziejeCzech 268. ▲ poniedziałek przewodni: (...) na poniedziałek przewodny czas okazowania w konstytucyi jest naznaczony (...) AktaKrak II/1 37. (...) po tym widzeniu on pożar ogniowy záraz ugásł/ zá co P. Bogu y po dziś dzień w Poniedziáłek Przywodny przy Mszy ś. Obywátele z postronnymi ludźmi y ś. Floryánowi dziękuią (...). PruszczKlejn 74. (...) uderzą o Się wprzod pułk Krzyzowniczy z Harwerzami (...) w poniedziałek przewodny. DrobOpow 71. ▲ wielki Poniedziałek: Dniem przed zmiano iako w poniedziałek wielki przysłał mi brat Pan Daniel z Mazoyska (bo tam miał leżą z Rotą Stty Brasławskiego Kalinowskiego w Pułku Strusiowym) podwod 24. z leguminami różnemi, (...) MasDiar 77v-78. Wszytko dobrze sprawiwszy ySwoie Odebrawszy do domu społtorą y daley Tysięcy Złotych Złaski naywyszego Pana powrociłem Wielki Poniedziałek (...). PoczOdlPam 93.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM