W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2022
*KAMIENNY, KAMIENNI przym.
Słowniki:
notują
Formy: lp D. ż kamiennej; B. n kamienne; lm D. kamiennich
Znaczenia:
1. »mający własności kamienia, twardy, ciężki jak kamień«: Osoby z białego Marmuru takie własnie iako by zywe [...] że rozeznać było trudno az prawie pomacawszy twardosci Kamięnney. PasPam 60v. W kantorku, w szuflatce iedny iest 10 stuk oływku w drzewo oprawnego do pisania. 8 piurek kamiennich, co nimy piszą na kamienny tablycy. SzumInw 58.
2. »nieczuły, niewrażliwy«: Masz prawda z kąd brać pochob do wielkiey Dzielnosci Przeglądaiąc się w Aktach swey starozytnosci ktore z Dziadow z Naddziadow takiey Stymy były Ze podobnoby serce kamięnne z miękczyły. PasPam 273.
Związki niejednoznaczne względem znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bot. miętka kamienna: NA ZOŁTACZKĘ.Weźmi Szánty pospolity nie białey [...] Jeleniego języka, kotczey mięty, Miętki kámienney, korzenia kobylego sczáwiu, káżdego po gárśći, wszystko to pokaraiawszy włoż do garká, wley syty miodowey pułtorá gárcá, warz áż trzećią część wywre, przecedź, dáway co dźień po kwáterce, wprzod przepugowawszy chorego, uznasz pomoc. VadeMed 58.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: ból kamienny »ból spowodowany kamieniem w nerkach«: [Ludzie] poczęli z nienagłá tychże wod używáć do takowychże chorob ludzkich/ to iest kiedy kto miał nerek rzezánie/ bol kámienny [...]. SykstCiepl 132.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
KAMIENNA ż
w funkcji nazwy własnej
Formy: lp D. Kamiennej; N. Kamienną
Znaczenia:
1. »nazwa rzeki«: Nazajutrz nad rzeką Kamienną stanęliśmy. OpisPrawCz III 146.
2. »nazwa miejscowości«: Jadąc do Kamiennej ChrapDiar I 260.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

Patrz KAMIENNICZY.
Autor: SPas