Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2008
[KANCELARIA]

Patrz kancelaryja.W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2020
KANCELARIA rzecz. ż
Słowniki:
notują
Formy: lp M. kancelaria; D. kancelariej; kancelarii; B. kancelarią; kancelarię; Ms. kancelarii; ~ lm M. kancelarie; D. kancelaryj; kancelarii; C. kancelariom; B. kancelarie; N. kancelariami; Ms. kancelariach
Etymologia: <łac. cancellaria>
Znaczenia:
1. »podlegający kanclerzowi urząd, w którym sporządzano i przechowywano dokumenty państwowe, prawne, itp.«: Ieszcze w Szkołach Rawskich byłęm a on tez do kancellaryiey chodził. PasPam 78v. Y krola uięto zanos kiedy pozwolił z kancellaryiey Uniwersały na Seymiki przed Seymowe do woiewodzt[w] proponendo novam Electionem Stante vita. PasPam 188v.
2. »zajmowanie się sprawami urzędu, urzędowanie«: Wszeci to bardziey pachnie kancellaryia nizeli Woyna. PasPam 114.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kancelaryja apostolska: Tu przypátrz się wiazdowi Chrystusowemu z tryumphem do Ieruzalem, ná oślicy y ná oślęciu obadwá narody znáczące zydowski y Pogáński, z ktorych pierwszy narod cięszkie zakonu prawo nosił, iáko w Káncelláryey Apostolskiey czytamy: [...]. KorRoz 86.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas