W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2016
KARAĆ czas. ndk
Słowniki:
notują
Formy: bezok. karać; ~ cz. prze. lp m 1. os. karałem; karałem; 2. os. karałeś; 3. os. karał
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTakowy Bunt y kupę na zdrowiach Honorach y Substancyach karać Obowiązek Sumnienie y prawa ninieyszego nasię bierzęmy PasPam 213.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: na grzbiecie karać kogo »bić kogo za karę kijem«: na grzbiecie karać kogo. einen mit dem Stock abstrafen. châtier qu. de coups de bâton T III 430.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
KARANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lm M. mos karani
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne: karać na gardle »karać śmiercią«: JEsliby mąż spał z niewiástą y obcował z nią/ á oná będąc niewolnicą/ byłáby mężowi poślubiona/ á nie byłáby okupiona/ áni wolnością dárowána/ oboje będą karáni: ále nie ná gárdle, ponieważ nie byłá wolno puszczoną. BG Kpł 19, 20.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas