W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2019
MALBORSKI przym. od MALBORK nazwa miasta w północnej Polsce
Warianty fonetyczne: MALBORSKI, MALBORGSKI, MALBURSKI
Słowniki:
L notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644-1660
Formy: lp M. m malborski // malborgski; D. m malborskiego; C. m malborskiemu; B. m żyw malburskiego
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZa iakąś okazyą zarzut takowy wczoł się, i zkąd Vorbekow Lettowami poczęto pszczywac, na swym mieiscu in hytotyposi Vorbekanae, przez Iana Feniksa Burmistrza Malburskiego, wywodnie iest opisane. VorLetSkarb 51. Zaraz z tamtąd miałęm iechać na kommendy Pana Łąckiego Floryana Podstolego Malborskiego do kielczyny [Kiełczyny]. Do Panny Borowskiey. PasPam 249v. Darował swego kochanego Rysia Panu Woiewodzie Malborskiemu. PasPam 254. Woiewoda Malborski Denhoff Człowiek był Cięszko tłusty. PasPam 264v. Podobnym był Woiewoda Malborski kompozycyią krolowi. PasPam 266. Trzech tylko tacy byli w Senacie, ktorzy radzili Woynę z Szwedem, Prebendowski Wojewoda Malborgski, Gałecki Jnowrocławski, i Szczuka Podkanclerzy Litewski. OtwFDzieje 63.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz maliborski.
Autor: SPas