ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2012
TYLKO I spój.
Słowniki:
nie notują
Formy: (nieodmienny) tylko
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2008
TYLKO II part.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: (nieodmienny) tylko
Znaczenia:
1. »wyłącznie, jedynie, zaledwie«: Mnie zaraz sie to niepodobało że bardzo długo iedziemy mill tylko sześć. PasPam 66. Wodę wylewaią [...] czym kto miał bo niebyło tylko iedno naczynie do wylewania wody. PasPam 66v-67. Co by za pociecha Rodzicom y krewnym z tego tu dobrego była ozęnienia Gdy by przez poczty tylko o tobie słyszeli A ciebie niewidzieli. PasPam 75v. Kiedy zas po nim [czarneckim] wiezdzał Sapieia połowy tego applauzu niebylo tylko proste przywitanie. PasPam 100. Zołotaranko z woiemi kozakami o trzy mile tylko był podczas okazyiey. PasPam 108v. Z dobrą kompanią poiechałęm do domu pocztu odstąpiwszy Luznych tylko pobrawszy. PasPam 123. Maią tam przy stolicy Miasto iedno w ktorym Sami tylko mięszkaią Anglikowie. PasPam 166. Ia rzekę [...] Idz niech się trochę zatrzymaią ci Podwodnicy. Powiedaią iuz niemasz tylko ieden co mu kon zachorował. PasPam 168. Liczemy piniądze zawarszy się zęmną w Sklepiku iednym bardzo cięmnym o iednym tylko okięnku. PasPam 180. Konie naymnieyszey rzeczy niechciały ieść tylko chrapały. PasPam 182v. Dwie tylko Chorągwie Pancerne krolewskie stały w placowey strazy a insze było woysko po swoich Szałasach. PasPam 214. Kto zas po S. Ianie Słuzbę obeymuie iuz ten Załug nie moze wziąc zupełnych tylko co kaze dyskrecyia. PasPam 223. Tu milę tylko poiechawszy nabierzęmy Tatarow co chcięmy. PasPam 237v. Ta charcica wilka się chwyta, Liszka iey tylko raz ziewnie. PasPam 252v. Oni do szpad on tylko trzcinkę miał. PasPam 263.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: nie [...] inaczej [...] tylko: ▲ nic (inszego) tylko: ▲ byleby tylko: ▲ byle [...] tylko:
2. »partykuła uwydatniająca«: Lubomirski Ierzy poszedł wiego [Rakoczego] Ziemię paleł scinał gdzie tylko zasięgł, wodę i ziemię zostawił. PasPam 52v. Kto tylko moze konia dopaśćwnogi z miasta. PasPam 168. Kogo tylko do goniono spytano zkąd iedziesz. PasPam 190. To to taką Francuzowie mieli w Polszcze powagę[...] ze im pozwolono Co tylko zamyslili. PasPam 190-190v. Obaczył tez y insze myslistwo moie iako to Zwierzyniec ptaszy [...] A w nim Ptastwo Omnis Generis [wszystkich rodzajów] ktore tylko mogły się znaydować wpolszcze. PasPam 254.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: nie tylko [...] ale (też i): ▲ nie tylko [...] lecz: ▲ jak tylko (... zaraz, nigdy): ▲ jako tylko: ▲ jeno tylko: ▲ ledwie tylko że nie »LEDWIE«:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: nielza (komuś) tylko coś zrobić: Na to poselstwo odpowiedział Krolewic zem dosyc ssiebie czynieł, kazwszy s pokoiu me[go] Tryznie oszby P. Woiewodzica przeiednał, ze on na zadną prozbe ie[go] nie dał się przeprosic, nie lza mnie beło tylko respectowac na przyczyne krewnych ie[go] y odpuscic mu wine swoię [...]. OssJŻyw 31. ▲ tylko kogoś nie widać: [...] kaczmarz Bogusz przyiedzie, co go tylko niewidać z Zakluczyna z jarmarku, tedy nie boy sie, bo on dobry, łagodny człowiek [...]. AktaMusz 58.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Wszytko się nágrodzić może/ tylko strách nic. RysProv 85.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas