W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2018
*KOSZ I rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lm D. koszów
Znaczenia:
»wyplatane naczynie«: Iak noc przyszła dopiero lepiey opatrzono [szańce] koszow nasprowadzono ponasypywano. PasPam 71v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kosz do chmielu:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2023
*KOSZ II rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy: lp D. kosza; N. koszem; ~ lm D. koszów; B. uż. nosob. kosze
Etymologia: <rus. koš 'tabor kozacki; letnie siedziby koczowników'>
Znaczenia:
»(tatarski lub kozacki) obóz wojskowy; oddział wojska tatarskiego lub kozackiego«: Tegoż dniá most postáwiono ná Dnieprze z Orszey: piechocie kazano kosze gotowáć. BielDiar B. Chćiał Iego M. Pan Hetman w kopyto zá nimi nástępowáć/ y pod czás rospuszczenia zagonow Kosz znośić/ á zá tym y zagony przychodzące gromić/ dla máłośći iednák woyská nászego/ muśiał ná Supplementá czekáć. Pogrom A3v. Położywszy się koszem ná polu Katońskim/ Swe zagony rospuśćił zwyczáiem pogáńskim. DobrociesRel B. Po záchodźie słońcá/ skoro suię zmierzkło/ piechotá Polska/ kosze pod miástem postáwiłá/ szańce kopáłá/ przez cáłą noc/ y dźiáłá zátoczyłá [...]. RozprawaWojsk A3v. A to za łaską Boga wszechmogącego, a za sczęściem W. K. Mści, Pana mego miłościwego, tak go dobrze kule nasze macały, że rad nierad porzuciwszy portów swoich robotę zaczętą, odbieżawszy tak wiele koszów, z których baterie chciał czynić, ze wszystkim obozem musiał wstać, i sromotnie odejść nazad. KoniecSListy 85. Dwanasta y ostátnia/ Cesárzu żeć trzebá mieć woyská więcey dwákroć ábo trzykroć/ niż miał twoy Antecessor pod Chocimiem/ y trzebáby nie iedenOboz mieć/ále ze cżtery/á Tátáry zágonámi wćiąż kilką stron pusćić/ kilką Koszow. StarWyp D2. Wyszedszy ze Zbaraża, iednak sie ozowie W-tey bliskośći Hetmanom, daiąc znać o sobie, Przytym co zá wiadomość w-tak pilney miał dobie Nie omylną, posyła z iezykami dwiema; Ktorzy swemi własnemi widźieli oczema Chmielnickiego samego, pospołu z-Pogańskim Koszem niepomierzonym w-Kamieniu Czołhańskim. TwarSWoj 55. Iuz były zaciekłe Czambuły do kosza poschodziły. PasPam 240. [...] ćiągnął tamtą stroną [Dniestru] Nieprzyiaćiel, y stánąwszy Koszem die 17. ieszcze przeszłego zá Stryiem, záraz porozbiegał się w Czambuł [...]. AwWarsz_1699_14III 3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas