W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2012
MUZYKA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. muzyka; D. muzyki; C. muzyce; B. muzykę; Ms. muzyce; ~ lm B. muzyki
Etymologia: <łac. musica>
Znaczenia:
1. »orkiestra, kapela; muzykanci«: Krol [...] kazał nąm wszystkim pić wina dawać Muzyce, Frucymerom przyść nuz w ochotę. PasPam 176v. Indukowano osoby na Theatrum Muzyki y ognie do Tryumfu. PasPam 189. Na dwa Hory muzyka gra y ta pięknie y ta pięknie. PasPam 220. Poczęłasię przymawiać o Muzykę posłałęm dopiro do Wodzisławia wnet ich przyprowadzono. PasPam 222. W Woysku Muzyka trąbi wkotły chałas grzmot, krzyk. PasPam 59v. Jasnie Wielmozna MSCia Pani y Dobrodzieyko albo to WSC Muzyki nie masz? Że nie węsoło. PasPam 83v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: muzyka choralna:
2. »granie, gra«: Muzykę tez co raz to lepiey Słychać. PasPam 77.
3. »instrumenty muzyczne, tworzące orkiestrę, wchodzące w skład orkiestry«: Grano tedy zawsze wdrugim pokoiu natey muzyce cichey iako to na Lutniach Cythrach Theorby y tam innych etc. PasPam 68.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: muzyka chłopska: Dáie znáć Poetá, że świętá, Bachowi ná chwałę, w Thrácyey odpráwowano, z muzyką chłopską, z grániem w dudy. OvOtwWPrzem 429 marg.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas