ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2020
KIEDY I zaim. przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: kiedy
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA ták mojá rádá/ radź o sobie poki masz czás: á przestań tego występku: bo jeśli go nie przestániesz; kiedy konáć będźiesz obaczysz nád sobą Sędźiego spráwiedliwego: pod sobą piekło otworzone: przed sobą grzechy popełnione/ miedzy ktorymi będźie y pijáństwo: w sobie będźiesz miał złe sumnienie/ ktore ćię męczyć y dręczyć będźie: zá sobą uyzrzysz Czártá instygującego y ná ćię skárżącego. GdacKon 11.
2. »kiedykolwiek«: Oddany do szkoł umiałem sobie skarbić łaskę nauczycielow, ci twierdzili, iż będę zdatnym do nauk głębokiey uwagi potrzebuiących, w Akademii applikowałem się ile możności, tak zaś ścisłe w życiu całym zachowałem milczenie, iż oprocz publicznych dysput, nie pamiętam, abym kiedy w ciąż kilkanaście peryodow powiedział. Monitor 11.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: kiedy łaska »jeśli zechce«: Bog się rozgniewa kiedy łaska. PasPam 118.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kiedy człowiek łąki kosi/ ládá bábá deżdż vprosi. RysProv D4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2008
KIEDY II part.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: (nieodmienny) kiedy
Znaczenia:
1. »partykuła emfatyczna«: Wydra znowu wstała [...] zaszła iey znowu z tyłu kiedy ją wytnie przez łytkę charcica skoczy do drzwi. PasPam 253.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kiedy [...] to: Przyidę az moy czeladniczek mego Siodła Rumaka pytam a to na co? odpowie po konie poiadę kiedy go to obuchęm zaiadę. PasPam 90v. Towarzysz zawoła nie powieday im Wpan az nąm dadzą iesc kiedy to skoczą Słudzy kuchmistrzowie [...] kuchnie zakładać piec warzyć. PasPam 99. Senator ieden odpowiedział mu cos Crude [ostro]. Kiedy to poczną ognia dawac Senatorowie z mieysc w nogi. PasPam 230v. ▲ kiedy (to) [...] aż: Idą ławą zewrą się bliżey niz na staianie kiedy poczną prażyć do siebie az się zacmiło od Dymow powietrze. PasPam 69.
2. »partykuła wzmacniająca«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: a cóż kiedy: ▲ cóż kiedy: ▲ ale cóż kiedy:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas