W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2020
JAKOŻ I spój.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: jakoż
Znaczenia:
1. »spójnik wynikowy«: Do tego prawo jest, że się WKM. nie masz żenić bez konsensu rad koronnych; te po kilkakroć na to się zgodziły, żebyś WKM. rodzonej nie pojmował, ale arcyksiężnę JM. Ferdynandównę pojąć raczył, jakoż i teraz w Warszawie to było conclusum, o tę wtórą pilnie i szczerze starać się. SkryptWojCz II 279. Niektore inskrypcye znalazłem tak wykwintne, iż gdyby nieboszczyk, ktorego wielbią, mogł ie sam czytać, wstydziłby się panegiryku swoiego. Były też wybornie y przyzwoicie niektore napisane; iakoż w tey mierze trzeba mieć pilną baczność, z napisow albowiem podobnych, ktore się potomności zostawuią, zwykli sądzić cudzoziemcy o doskonałośći y wyborze nauk kraiowych. Monitor 40.
2. »spójnik nawiązujący do treści poprzedniego zdania«: Sługa jego, na tej piwnicy ten wiersz napisawszy, aeternam reliquit memoriam tego przypadku; jakoż, nie zmazany, i teraz ten wiersz trwa. BillTDiar 249.
3. »spójnik podrzędny wprowadzający zdanie przyczynowe«: Dnia 20 Februarii przeprowadziłem się do klasztorka ojców primos Paulinos, jacy są u nas w Częstochowie, proprie Węgrom należącego (ponieważ quaelibet natio habet suam propriam ecclesiam w Rzymie), gdziem sobie najął stancją i ze stołem, samowtór z sługą moim; na miesiąc postanowiłem po dwunastu czerwonych złotych, jakoż taniej nikędy znaleźć niepodobna było. BillTDiar 200.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AWZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2020
JAKOŻ II part.
Słowniki:
nie notują
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: