ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2020
JAKOBY I spój.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1677-1690
Formy: jakoby
Znaczenia:
1. »spójnik podrzędny wprowadzający zdanie porównawcze lub równoważnik zdania porównawczy«: Wojna w tobie i pokój jakoby w przymierzu, Bo masz i drugie imię, wielki Kazimierzu. PotFrasz1Kuk II 52. Zaćmienie słońca było tego roku z wiosny in Majo bardzo straszne, bo w sam dzień przed południem ćmiło się powoli słońce i zaćmiło tak, jakoby zmrok był; powoli potém ciemność odchodziła, i trwało to przez dobrą godzinę. ZawiszaPam 363.
2. »spójnik podrzędny wprowadzający zdanie dopełnieniowe«: Król zaś na Seymie udany, jakoby chćiał Koronę Polską do Austryi przyłączyć , zaparł śię publicznie, dawszy sponsyą, żem ani myślał o tym, á w tym wiadmość odebrał o śmierći Jana Oyca. ŁubHist 72.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AWZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2020
JAKOBY II part.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1628
Formy: jakoby
Znaczenia:
»jakby«: Ktora [cerkiew greckokatolicka] iuż iuż przyzáłosnym/ iákoby ná śmierć zániosłym sie vpadku bydź widząc/ milczeć nie mogłem/ ná owo Zbáwićielá mego pámiętáiąc/ że on w rázách tákich y bez dusznym kámieniom mowę dáć/ przyobiecáć raczył. SmotApol 107. Od tego momentu Konstancya iakoby odrodzona, życie słodkie swobodne w jarzmie zakonnym prowadzić zaczęła, y gdy czas rozstania się z światem tych wiernych niegdyś Amantow przyszedł, iak niesie tradycya mieysca tamteyszego, ich zwłoki w iednym grobie pochowane zostały. Monitor 162.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW