W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2016
*CHOŁOSZNIE rzecz. nmos blp
Warianty fonetyczne: *CHOŁOSZNIE, *CHOŁAŚNIE, *CHOŁOSNIE, *CHOŁOŚNIE
Słowniki:
SXVI, SW notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Formy: lm B. chołosznie; N. chołoszniami; Ms. chołaśniach // chołośniach
Etymologia: <rus. chołoszni>
Znaczenia:
»płócienne lub sukienne spodnie, noszone przez wieśniaków«: Przedał [złodziej] Czukowi [z] Stefkowej sukna postaw białego i troje chołosznie, co był u popa moczarskiego wziął. RegZłocz 165. Potkałem go [Stefana Kobierkowa] [...] gdym szedł od krawca z chołoszniami. RegZłocz 214. Ten, co na warcie był w krótkiej gurmanie, w chołośniach, w kyrpcach, jakby sam Więcławek, znowu mię bił. KsJaz 142. Mnie chołosnie sył Wachno sołtys krzyzowski. AktaMusz 33.
Związki frazeologiczne: kogo po chołaśniach wyłupić »pokonać kogo zdecydowanie, zadać komu dotkliwą klęskę«: Jacyście mi rycyrze, Moskale i Sasi! A to wam dokuczyli Polakowie nasi, Bo Moskala po Wiśle do morza puścili, A drugich po chołaśniach dobrze wyłupili. ChłopSasRzecz 218-219.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM