Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2021
AARON rzecz. m
Słowniki:
SXVI (w in. zn.), L (bez cyt.) notują
SStp, Kn, T, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp M. Aaron; C. Aaronowi; B. uż. żyw. Aarona; N. Aaronem; W. Aaronie
Znaczenia:
1.bibl. nazwa osobowa »pierwszy arcykapłan Izraelitów, brat Mojżesza«: Obrázili tákże ciężko Bogá Kore/ Dáthán/ y Abiron z ádherentámi swemi/ przećiwko Moyzeszowi y Aaronowi zwierzchności swoiey/ swowolnie się buntuiąc: wypadł z trzaskiem wielkim ná nie gniew Boży/ y niesłycháną kaźn obálił/ bo się pod nimi y namiotámi ich ziemiá rozstąpiłá/ y żywo ich pożárszy/ do przepáśći piekielnych zepchnęłá. BemKom 2. Y rzekł do nich Krol Egipski: Przecz ty Mojzeszu y Aáronie odrywacie lud od robot ich? BG Wj 5, 4. Y Przyszedł Mojżesz z Aáronem do Fáráoná/ y uczynili ták jáko rozkazał PAN/ y porzucił Aáron laskę swoję przed Fáráonem/ y przed sługámi jego/ ktora się obrociłá w wężá. BG Wj 7, 10. Y Szemráło wszystko zgromádzenie synow Izráelskich przeciw Mojzeszowi/ y przeciw Aáronowi ná puszczy. BG Wj 16, 2. A ty [Mojżeszu] weźmij do siebie Aároná, brátá twego/ y syny iego z nim/ z pośrzodku Synow Izráelskich: áby mi urząd Kápłáński odpráwowáli/ Aáron/ Nádáb/ y Abiu/ Eleázár/ y Itámár/ Synowie Aáronowi. BG Wj 28, 1. Gdyby się był podobał obraz Bogu w ciele, Ulałby go Aaron ze złota, nie ciele. PotFraszBrück II 10.
2.przen. »doskonały, idealny kapłan«: Aby cię sam on w przybytku swym świętym Bóg błogosławił szczęściem niepojętym i nowego cię znała Aarona kujawska strona. MiasKZbiór 293. Płacz, Królu, stróża swego w złej dobie, jeśliś snadź wdzięczen, że radził o tobie. Nie rychłoć taki Aaron [arcybiskup Maciejowski] po boku usiędzie, aleć i on twój w obłoku, bo tam za tobą, wyciągając dłonie, w niskim do Twórce woła on ukłonie, żebyc sam serca powrócił oddanych, wskrzesiwszy znowu miłość u poddanych, zaczym Ojczyzna, nie gryząc już kości, mierzyłaby w cel zgody jak naprości[éj]. MiasKZbiór 299.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS