W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2009
*ARCYKAPŁAŃSKI przym.
Słowniki:
SXVI, L (bez cytatu), SWil, SJP notują
SStp, Kn, T, SW nie notują
Formy: lp M. ż arcykapłańska; B. ż arcykapłańską; Ms. ż arcykapłańskiej
Znaczenia:
1. »dotyczący arcykapłana«: [...] ná Arcykápłáńską śmierć stánęłá zmowá. OvOtwWPrzem 649. A gdy w Samey Swiątnicy Arcykapłanskiey Rzecz dziwną Macice Winną wielce obszerną y wyniosłą [...] oglądał, tą tylko rzecz Szczegulnie sobie upodobał [Pompejusz]. SzołHist 5v.
2. »właściwy arcykapłanom«: Tak złość tyrańska, Arcykapłańska, zbytnie się sili, (Co z proroctw widzi) Jakoby Żydzi Pana zabili. KochChrysTur 12.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM