W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2011
KATOLIK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: lp M. katolik; C. katolikowi; N. katolikiem; ~ lm M. uż. osob. katolicy // katolikowie; D. katolików // katoliki; C. katolikom
Etymologia: <łac. catholicus 'powszechny'>
Znaczenia:
»wyznawca katolicyzmu«: Cnotliwi to są, co prawdziwe katoliki bronią. JazStadListyCz II 180. Katolikowie wierzchniego ganku ustąpili im [Gruzinom], jako trzecią część tę tam, która jest nad Abisynami i Syriany. TretWargRadziw 113. Dziwuię się wąm iednák bárdzo/ zeście od Heretikow/ y od złych kátolikow/ tych wyżey pomienionych baiek y potwárzy iáko Oręża iakiego nápożyczyli. SzemGrat 49. Chrześcianie między sobą dysputacie czynią, iako Katholik przeciwko Lutrowi, Luter przeciwko Aryanowi, Aryan przeciwko Lutrowi y Katholikowi. KorRoz B3-B4v. Aryani Lutrowie Chorągwie mieli swoie pod ktorymi katolikow wiele słuzyło. PasPam 51. Wołaią Lutrzy Och Her Jesu Christ oni nasamego Syna a katolicy zas y Nasyna y Namatkę wołaią. PasPam 67. Maximilian Z Ferdynandem katolikiem Hiszpańskim, y Ludwikiem XII Francuzkim Krolami Alliancyą przeciwko Wenetom uczynił. IntrHist 212.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz aryjan, aryjanin, kalwin, *kalwinista, katoliczka, *prawosławny, luter, *luteranin.
Autor: SPas