W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2016
*ARCYCHWALEBNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1733
Formy: lp M. ż arcychwalebna
Znaczenia:
»zasługujący na najwyższą pochwałę«: Wspaniałość serca poty arcy-chwalebna poki się w pychę prawem Boskim zakazaną nie wyniesie. LeszczStGłos 13.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ARCYCHWALEBNA
w funkcji predykatywnej
Formy:
Znaczenia:
»jest niezwykle zaszczytne«: Jako arcychwalebna sercem i ręką tłumić niewolniczej Agary plemie, które się dobrego Izraela krwi, nigdy nasycić nie może. KochPsalTur 43.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: EM-P