W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2018
KLAWIKORD rzecz. m
Warianty fonetyczne: KLAWIKORD, KLAWIKORT
Słowniki:
SStp (klawikord), SXVI (klawikord), Kn (klawikord; pod $n$klawicymbał$), T (klawikord), L (klawikord, klawikort), SWil (klawikord), SW (klawikord), SJP (klawikord) notują
Formy: lp M. klawikort // klawikord; D. klawikordu; B. uż. nżyw. klawikord; N. klawikordem; Ms. klawikordzie; ~ lm M. uż. nosob. klawikordy; D. klawikordów
Etymologia: <>
Znaczenia:
muz. »strunowy instrument muzyczny z klawiaturą, pierwowzór dzisiejszego fortepianu«: Kláwicymbał/ kláwikord/ instrument. [...] instumentum musicum [...]. Kn 280. [są instrumenty] ná ktorych strony ná ciągáją y rucháją jáko Hárfá [...] z Klawikordem KomDobrOrb 251. Bo inszać ze w Klasztorze y w Westálskim cieniu/ Brzęczeć ná Kláwikordzie y lichym grzebieniu Nucąc. KochProżnLir 150. Lichtarzyk srebrny, mały. Krupka srebrna z putrowaniem. klawikordów 2 Pozytyw herbanowy [s], w zielony aksamit oprawny. InwMorszGęb 211. Siostry z Avernu Cory, przeklętego Plutá, Wielu słodkich, uspiwszy grzechow kláwikordem, W Piekło miecą, y wiecznym zábijáią mordem [...]. PotPocz 90. [...] Drudzy w łapach pałasze i dobyte kordy Trzymają, a herbowni stroją klawikordy Albo w lutnie brzękają, góry noszą trzeci Herbowi ich kołyszą i piastują dzieci [...] PotPoczKuk III 472. CLAVESSIN [...]KLAWIKORD Klawicymbał instrument muzyczny z klawiaturą y stronami do grania. DanKolaDyk 313. Klawikort, le clavesin KulUszDyk 46. Klawkord, g. a. Clavier, [...]. clavier; un manicordion, un instrument de musique femblabl au clavecin. T III 562. Niżey odsyłá cię do kláwikordu/ ábyś tę scalá zrozumiał. GorMuz b2. [...] o náwiązániu y wystroieniu kláwikordu. Jákoż tedy náwiązáć Kláwikord. GorMuz E4v. Zápráwá Muzykálna, Według ktorej káżdy... może sie bárdzo prędko náuczyć śpiewáć; y ná wszelákich instrumentách/ to iest: ná Skrzypcách, Kláwikordzie/ y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz .
# Użycia metajęzykowe: # kláwikord klin knot kołczan [...] habent in genitivum a. WojnaInst 28-29
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: SP