W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2018
BĘBENNICZKA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW notują
SStp, SJP nie notują
Formy: lp M. bębenniczka
Znaczenia:
»grająca na bębnie«: Bębenniczká/ Tympanistria. Kn 18. Bębenniczka. Trommelschlägerin. celle qui bat le tambour. T III 30.
# Użycia metajęzykowe: # Vocabula Polonica obsoleta, barbara, et inusitata [...] Bębennicá, Bębenniczká, Bieliczkuię Bielnik, Bierka. WojnaLust 148
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK