ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2008
PORZĄDEK
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1686
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki frazeologiczne: porządkiem alfabetu porachować, wedle (według) porządku i alfabetu porachować: ◆ alfabetowym porządkiem zebrać: Nayużytecznieysze słowa Polskie y Niemieckie Alphabetowym porządkiem zebrane. BierSłowa k. tyt..
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: według porządku abecadła: Rozłożenie słow według porządku obiecádłá, w Arythmetyce Polskiey przytrudnieyszych. SolGeom III 77. ALPHABE'TIQUE, adiect. m. & f (Disposé selon l'ordre des lettres de l'alphabet.) Secundûm litterarum seriem dispositus, ou ordinatus, a, um. ABECADLNY ułożony według porządku ábecadła. DanKolaDyk I, 86. ▲ porządkiem abecadła: DICTIONNAIRE, sŭbst. m. (Recueil fait en maniere de Catologue de tous les mots d'une langue par ordre alphabetique.) Vocabularium. DYKCYONARZ, Wokabularz, Słownik, Księga Słow álbo reiestr słow ięzyka iákiego wszystkich porządkiem obiecadła zebranych. DanKolaDyk I, 465. Obiecadło. A b c, ein Alphabet. l'a b c, l'alphabet. § obiecadła się uczyć; porządkiem obiecadła idące słowa. obiecadło dla dzieci. eine Fiebel; ein A b c für Kinder. la croix de par Dieu; languette. T III 1092. Teraźnieysze drog wymiary, tak Europeyskie iako Azyatyckie, rozmaite są z swoiemi rożnemi nazwiskami, z ktorych znakomitsze z swoim wymiarem i terminem, porządkiem Abecadła przyłączam. SzybAtlas 286.
Związki frazeologiczne: porządkiem alfabetu, wedle porządku i alfabetu: Regiestr Herbow Szláchećkich, wedle porządku y Alfábetu poráchowány. PotPocz 6 nlb. DĄB porządkiem Alfábetu pierwszy swemi ex patiatur gáłęziámi, według Pospolstwa opinij lat 100 rosnący. ChmielAteny1755 I 539. ◆ porządkiem alfabetycznym zebrać: Index Máteryi, ábo rzeczy, w sekretow białogłowskich, y nátury, księgách zámkniętych, porządkiem Alphábetycznym zebrány. AlbSekr 1 nlb.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: