W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2022
MAŁO przysł.
Słowniki:
notują
Formy: mało
Znaczenia:
1. »niewiele«: Szwedzi tez dowiedziawszy się że przytych okrętach mało potęgi przyszli ich Brac iako swoich własnych. PasPam 68v. Dał Bog y wygrać y mało w ludziach naszych szkody. PasPam 107. Bardzo mało Celnieyszych Ludzi do Boiu zostało. PasPam 110v. Ich mało bardzo przy biezało do obozu. PasPam 113. Wachmistrz iednak owego Deresza wziął, przedał go potym kapitanowi, Gorzkowskiemu za 340 złotych ale bardzo mało powiedali że to był od Moskwy zdobyczny. PasPam 158. Tey zimy mało bydło Słomy Zazyło maiąc bardzo dobre pozywienie w polu. PasPam 251. O Pannie Siła piszesz o Męznym Lwie mało. PasPam 272v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mało wiele: Tegoz przyniosł Złotnik Witowski dwa wielkie Waza srebrne na ktorych zrobienie dalismy rozne stare srebra za dołozenie iednak mało wiele srebra y robote zapłacilismy 504 zł. SapANot 120. ▲ mało co »zaledwie trochę, prawie nic«: Mało co za biiali naszych chcąc iako nay więcey na brać Niewolnika. PasPam 112v. Niebyło w tym Roku zadnego albo mało co z zyta pozytku. PasPam 178v. Szczęsliwie dogąniłem y owych co byli przedęmną pułtorą Dniami poodkładali lubom w ten dzien mało co uszedł a prawie iak nic. PasPam 281. ▲ o mało (nie) »niemal, prawie, ledwie«: Omało niezabito Zamoyskiego Hetmana PasPam 244v.
2. »rzadko«: Tak mi sie widziało Ze na mnie woyska sto tysięcy mało [tu lekceważąco: bez znaczenia, fraszka]. PasPam 51. Trafia się prawda y to alec tego mało Żeby się młode Orle do Orła niewdawało. PasPam 273.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mało co »bardzo krótko, niedługo«: Wstał mało co spiąc. PasPam 57v. Mało co wdomu konio[m] odpocząwszy Iadę do Rotmistrza. PasPam 122v. Pozegnawszy krola poskonczonym Seymie poiechałęm do Domu gdzie mało co odpocząwszy Wyiechałęm do Wilna. PasPam 180.
3. »bez znaczenia«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mało potym »nie ma potrzeby, nie warto, daremnie, próżno«: Forteca to foremna siła by o niey pisać ale że to nie wcudzey Zięmi mało potym opisować bo Siła takich co iey dobrze wiadomi. PasPam 99. Tych rzeczy ktore się ponderować mogą, in Statera Iuditii [na szali rozsądku] Ani ganic ani chwalic mało potym poniewaz Eventus acta probat [wynik chwali czyny]. PasPam 240v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mało co:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Roboty dość/ á pożytku máło. KnAd 997. ● Vrody dość á sércá máło. KnAd 905. ● Máło dáć wstyd/ á siłá żal. RysProv 93. ● Kto nogami máło chodzi/ językiem/ ábo vszymá sobié nágrodzi. KnAd 390.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas