ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2008
JENO I part.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: jedno kogoś nie widać: Co godziná co odmieniam/ piię/ wychodzę/ etc. In horas exspecto [...] Poloni etiam dicunt: Co piés szczéknié/ vel będzié/ iédno go niéwidáć. Kn 86. ▲ nu jeno: Aza nie macie Apostołowie Páńscy żeglarzow przytomnych? [...] nu ieno brácia do łopáty, Páná nie turbuiąc, prędzey u lądu będziecie. MłodzKaz II, 338. ▲ nu jedno, nu jeno, nuż jedno, nuże jedno: Nuż/ nu/ nużé/ nuż iédno. Eia [...] Age licemini [...]. Kn 554. Nuieno Soyka bracie pogodzmy ich teraz Niech sie przy nas przeproszą y obłapią zarasz. KodKon 122. Hortandi [...] Nu iedno/ nuże iedno En nu doch KellGram 179. ▲ nielza (komuś) jedno coś zrobić, nielza (komuś) jeno coś zrobić: A teraz nielza jedno Bogu podziękować, Że bliskiego upadku racz nas zachować. GrochWiersze 258. Nié lza mu iédno się obiésić [...] Nihil restat praeter [...] Nihil mihi propriùs quàm [...] Nié lza iédno z gárdłem vciékáć [...]. Kn 504. I kazał królewic jmć panu Denhoffowi i Nagotowi, co język niemiecki umieli, z kilką czeladzi nazad wrócić się; tych skoro piechota postrzegła na onémże miejscu jeszcze stojąc, gdzieśmy się rozjechali, czekając bez pochyby na tłumoki nasze, rzuciła się zaraz do muszkietów, chcą do nich strzelać, jeśliby daléj jechali. Nielza było inaczéj, jedno się wrócić [...]. PacOb 84. Nielza mu ieno. nichts ist ihm übrig als dass; es ist so weit mit ihm gekommen, dass. il est reduit à un tel point, qu'il; il ne lui reste que de. § nielza mu ieno z gardłem, z życiem uciekać. nielza mu ieno się obiesić. es ist so weit mit ihm gekommen, dass er sich hängen will. il est reduit à un tel point, qu'il n'a plus qu'à aller se pendre. T III 988.
Związki frazeologiczne: poczekaj jeno »forma pogróżki«: Będęc ia tobie rada Dyiabeł w tobie poczekaieno. PasPam 198v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2008
JENO II spój.
Słowniki:
nie notują
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: jeno co [...] a: ▲ jeno tylko:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: jeno co [...] a, jeno co [...] aż:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas