W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2019
MAJĘTNOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. majętność; D. majętności; B. majętność; Ms. majętności; ~ lm B. majętności; N. majętnościami
Znaczenia:
»posiadłość, majątek, dobra«: Przypomniec sobie wolno iak nąm cięszka była rzecz od Stąpic delicyiey, Domowych zbiorow y Maietnosci. PasPam 138v. Potym tedy szedłęm Hetmanskiemi Maietnosciami. PasPam 166v. Przyszedłszy niezastalismy go od iechał do Maietnosci. PasPam 263. Przyprowadzili mi Szlachcica ktory tam blisko ich mieszkał zaraz Maietnosci iego y Zamek widać było Niedaleko Fryderyka [Friederichs-Odde]. PasPam 63v. Blisko mięszkała zaraz nad Miastem w Maietnosci nazwaney Strzale [zam. Strzałą]. PasPam 81. To iey własna maietność Sielecka, Gdyz była Heredyssa [dziedziczka] z domu Wodynska. PasPam 81v. Iam Sobie wziął wies Strzałę Paniey kasztellanowey Maietność. PasPam 82. On swoiemi rządził Maietnosciami a ona tez Swoiemi. PasPam 82v. W Maiętności nábywániu, iáki kto ma Cápitał Substánciey niech go sobie wprzod dobrze przeliczy, y poráchuie, áby ducta proportione, táką też kupił Máiętność, áby temu możność iego dosyc vczyniła. HaurEk 82.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bogátego ty nié máiętnością/ lécz vskromioną mierzay chciwością. KnAd 33.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas