W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019
MALEŃKI przym.
Warianty fonetyczne: MALEŃKI, MALEJKI, MALIŃKI, MALĘKI
Słowniki:
SXVI, L, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. m maleńki; ż malejki; B. m nżyw malińki
Znaczenia:
»bardzo mały«: Ci się wabią: á ći karmią Większi mnieyszych/ sercá karmią Własną mego: zgielk/ pisk wstáie/ Z tey máleńkiey sczebiot zgráie. GawDworz 50. Koronka perłami sadzona, na której ferycików z rubinkami dziewięć; zauszniczek z rubinkami para; do P. Jezusa koronka tylko jedna, z rubinkami, malejka, pierścionków złotych, małych, dwa, z diamencikami, pereł wielkich sznurków dwa. InwDomLwowGęb 315. Poszewek na malęką poduszkę tuzinów, to jest sztuk dwadzieścia cztery. WypARzewGęb 231. Jakub Józefiak chałupę ma ze wszystkim złą i ogródek malińki przy niej. InwKal II 315.
Związki frazeologiczne: chłopek maleńki »malutki człowieczek, ludzik, skrzat«: Z myszey iamy wyskoczy ieden Chłopek malęnki. PasPam 77.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas