ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2021
PRZYWIEŚĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: bezok. przywieść; ~ cz. prze. lp m 3. os. przywiódł; ż 3. os. przywiodła
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZatem podał taki śrzodek, aby przywieść rzeczy na wysadzenie deputatów tak z tamtej rokoszowej, jako i z tej, która pod Wiślicą przy KJMci była, gromady dla pogładzenia i stanowienia tych rzeczy, co się zachodzić zdadzą... OpisDostCz III 155. W Bośni też Król Rutenów Kolomanus i Książę Słowieńskie Heretyków pilnie wykorzeniał i orężem przywiódł do Wiary Świętej. KwiatDzieje 86.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: do cholery wieść, przyprowadzić kogo do cholery, przywieść do cholery kogo: Szwecya (iáko y inne Krolestwá) skoro się Lutrá przeklętego ięłá/ wpádłá w też przeklęctwá w ktore y Sámárya/ przywiodłá do kolery Bogá Páná swego. BirkNagr 39. Czemu Cholerykowi myśli przychodzą do cholery wiodące? Gdzie iákiego więcey humoru tákich fántázyi więcey ktore się z nim łączą, za fántázyią záś idą myśli á u Cholerykow więcey cholery, dla tego y więcey wyobrázenia cholerycznego na fántázyi. TylkRoz 277-278. Przyprowadził mię [Dąbski] do Cholery wielkiey Chorego ze mało mię paraliz nie zaraził. SapANot 80.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kogoś o niełaskę czyjąś przywieść: Snadź to tego, ábo tych sámych concept, ktorzy powziąwszy raz odium ná mię, y opánowawszy kierowne y do wierzenia pochopne I.K. Mości serce, chcieli mię iáko rożnymi sposobámi, ták y pismámi bezecnemi o niełáskę I.K.M. przywieść. LubJMan 83.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRZYWIEDZIONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m przywiedziony; ~ odmiana niezłożona lp M. m przywiedzion
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji...żeby był KJM. częścią ostrością tego wymawiania i dawniejszych i teraźniejszych z strony tego królestwa zamysłów, częścią strachem kaźni Bożej, bądź też wstydem za ogłoszeniem tych rzeczy przywiedziony będąc, mnie w tych rzeczach satysfakcyą co największą (z obietnicą asekurowania w tym Rzpltej dostatecznego) uczynić raczył... SkryptWojCz II 282. Przywiedzion: pyta Senat/ powiedz nam do słowa Jeśliżeś ty jest Chrystus. Próżna moja mowa (Odpowie Pan) choć powiem/ wy nie uwierzycie/ Nie odpowiecie mi też/ ani mię puścicie. RożAPam 33.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: WM, PK