Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2019
*BAKSZYSZ rzecz. m
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1732
Formy: lp B. uż. nżyw. bakszysz
Etymologia: <tur. bahšiš 'napiwek'>
Znaczenia:
»datek, zapłata«: Przy tych figlach Cygani swoje dumy nocą [nucą], A w przetaki skórzane palcami turkocą; które do spektatorów na końcu przynoszą, A w nie o bakszysz za swe krotofile proszą. GośPosBar II 464.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM