Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2013
BAZYLISZKOWY I przym. od BAZYLISZEK
Słowniki:
SXVI (bazyliszkow), L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp (?), Kn, T nie notują
Formy: lp M. m bazyliszkowy; n bazyliszkowe; D. ż bazyliszkowej; N. m bazyliszkowym; lm M. nmos bazyliszkowe
Znaczenia:
»dotyczący mitycznego zwierzęcia«: Że to był [Odludek Matys] człek nadobny jak dąb nasiekany, Uroda by u wilka, sam jak malowany, Oko bazyliszkowe, mowa by u sępa, Z głową koczkodanową, chodził jako stępa. WierszŻałBad 9. A dziecię sące będzie gráło nád dziurą żmijową: A to/ ktore ostáwione jest/ wpuści rękę swoję do dziury bázyliszkowey. BG Iz 11, 8. Jájcá Bázyliszkowe wylęgli/ á płotná pájęczego nátkáli: ktoby jadł jájcá ich/ vmrze: á jesli je ztłucze/ wynidzie jászczorká. BG Iz 59, 5. Przez Izáiaszá obiecał Pan/ iż [...] będą mogli rękę swoię puścić do iámy wężowey/ y do skáłuby bázyliszkowey. BirkNiedz 180.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: jad bazyliszkowy: Tylko to was okrutnych w tym vpośledziło: A snadź u piersi ieszcze srogim nápoiło Bázyliszkowym iádem: lub okrutney Lwice: Lubo nieugászonym mlekiem złey Wilczyce. Przekładasz mężobójcę, który zamordował RożAPam 50. Kto ie [dobrodziejstwa] świátu [...] nie praesentuie/ tylko ten/ ktorego niewiarstwá y bluźnierstwá ustá są pełne/ á iád Bázyliszkowy pod ięzykiem iego. KalCuda d2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DAData ostatniej modyfikacji: 05.09.2013
[BAZYLISZKOWY II]

Patrz bazyliskowy.