W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2008
*BRĄZ rzecz. m
Słowniki:
L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1746
Formy: lp D. brązu
Etymologia: <fr. bronze, z wł. bronzo>
Znaczenia:
»stop miedzi z innymi składnikami, głównie z metalami, najczęściej z cyną i małą ilością ołowiu, mający zastosowanie m. in. w wyrobach artystycznych«: W tey tu Bazylice [S. Mariae Majoris] te są Swięte raritates. 1. Złobek Pana Iezusa, ktoremu wspaniałą podziemną Sixtus V. Papież ffundował [!] Káplicę á na wierzchu Tabernaculum ná Nayświęt: SAKRAMENT z brązu wielkim sumptem, ktore 7. Aniołow trzyma. ChmielAteny II 110. Obywátele Neapolitanscy [...] wystawili Konia w Neapolu przed Kościołem Katedralnym z bronzu misterną robotą. ChmielAteny II 203. W Tym Grobie [królów w klasztorze ojców Hieronimianów w Escorial w Hiszpanii] iest Ołtarz Porfirowy, á w nim Krucifix z bronzu odlewány. ChmielAteny II 29. Złota, srebra, ołowiu, Bronzu, twardey stali, Cyny, Magnessu, żelaz w Domu nákopali [budowniczowie świątyni, w kraju Dawida]. DrużZbiór 87.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM