W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2016
*BRUNSZWICKI przym. od BRUNSZWIK miasto w Saksonii
Warianty fonetyczne: *BRUNSZWICKI, *BRUNŚWICKI, *BRĄSZWICKI, *BRUNSWICKI, *BRUŃSWICKI, *BRUSWICKI
Słowniki:
L (XVII-XVIII) notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625-1626
Formy: lp M. n brunszwickie // brunświckie; D. ż brąszwickiej; n brunswickiego; B. ż bruńswicką; W. n bruswickie; lm M. nmos brunszwickie; D. brunszwickich; B. nmos brunszwickie
Znaczenia:
»odnoszący się do Brunszwiku, pochodzący z Brunszwiku, zrobiony w Brunszwiku«: Oznaimuię WKMPanu memu Miłosciwe[mu] ze P. Pfaltsgraf iako skoro s Koscierzyna wypadł u Xiązęcia Brunsuickiego przesz wszytek czasz dyszał, solicituiąnc adherenty swoie ad nouos tumultus. OssŻyw 53v. Mogłbym tákie plagi przytoczyć/ ktore potykáły tych/ ktorzy kościoły Kátholickie łupili. Miánowicie Hálberstádá Xiążę Brunświckie/ ktory ściągnął rękę świętokradzką do Zákrystyey iedney bogátey w Niemczech/ y statuę złotą z niey porwał Swiętego iednego/ żártuiąc z Swiętych/ á potrzebą woienną się wymawiáiąc. Czy to nie skarał Bog tego łotrzyká prędko? BirkNagr 46-47. A zasz ci niepochlebowáła Miłościwy Książę Bruswickie fortuna? WojszOr 208. Rozdzieliłasię była pomienionaliga [Hanzeatycka] we 4 Classes tojest: w Lubecką, kolo[a]ńską, Bruńswicką y Gdańską. IntrHist 228. Xięstwa Hannowerskie y Brunschwickie ktorych miasta stołeczne tegoż imienia. BystrzInfGeogr G1. W SAXONII DOLNEY záwieraią się Brunświckie Xięstwo, Bremeńskie olim Arcybiskupstwo. ChmielAteny II 251.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: piwo brunszwickie: ▲ mumy brunszwickie: ▲ czapka brunszwicka:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL