W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.07.2008
*RACHOWAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP notują
SXVI (?) nie notują
Formy: cz. ter. lp 1. os. rachuję się
Znaczenia:
»rozliczać się«
Związki frazeologiczne: rachować się sam z sobą »rozstrząsać swoje postępowanie, zastanawiać się nad czym«: Rachuję się sam z Sobą co mi do do Maiestatu WK MSCI P. M. Młgo taką sprawiło promocyią. PasPam 147v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: kogo w analogiej czyjej rachować »uważać kogo za równego, bliskiego komu«: Tych tylko w domu y Analogijey Jakubowey rachuiemy/ ktorzy wiarą y uczynkami dobrymi Panu Bogu się podobali. StarKaz II, 459.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas