W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2018
BEZGRZESZNOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
Kn, T, L (XVII, XVIII bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. bezgrzeszność
Znaczenia:
»stan bez grzechu, niegrzeszenie«: Béz grzeszność/ niégrzeszność/ [...] Hieronym: et Cassian: reddit Impecantiam. Theologi Impeccabilitatem, id est, vim ad non peccandum. Kn 22. Bezgrzeszność. Sündenloser Zustand. impeccabilité. étât de celui qui ne peut pêcher. & bezgrzeszność tylko Błogosławionym własna. T III 36-37.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: BR-K, WM