W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2018
BEZGRZESZNY przym.
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. m bezgrzeszny; C. m bezgrzesznemu
Znaczenia:
»wolny od grzechów, niegrzeszący«: Béz grzeszny/ nié grzeszący/ [...] Impeccabilis [...] Is enim impeccabilis viuet, etc. Kn 22. Woyna, nieprzyiaciel, ubostwo, choroba, zły człowiek [...] Szkodzić tedy może człowiekowi i niechcącemu, bezgrzesznemu. SekrWyj 11. IMPE’CCABLE [...] BEZGRZESZNY co grzeszyć nie umie. DanKolaDyk II, 146. Bezgrzeszny, niegrzeszący. Sündenlos, frey vom sündigen. impeccable; qui ne peut pêcher. T III 37.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: BR-K, WM