ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2019
POLE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy: lp M. pole; B. pole; ~ lm B. pola
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: marsowe pole:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dać pole: ▲ dzikie pole: Dźikié polé/ v. Pustynia. Kn 168. ▲ usłać pola trupem, usłać trupem: Oswobodziwszy Ruskie Litewskie y Białoruskie kraie, Usławszy Pola ich Trupem [...] Poszło Woysko do Zwiąsku. PasPam 119v. Ociec Łaskawy [...] usłał Sowicie Pola Trupem Ottomanskiem Bystre Nurty y bez brodne Donaiowe Głębokosci. PasPam 266v. Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwFDzieje 257. ▲ pole bitwy: Nie zmogła rádá zdrowa/ á niktorych z Lithwy Przeważyły prywaty: ztądże Polem bitwy Chroni się y dziś Gustaw/ Pánem będąc Wiśle: Dobrzyń/ y drogę dalszą máiąc ná vmyśle. TwarSLeg 26. ▲ [Pola] chłopskie: Polá zasiewne, często, ták Dworskie iáko y chłopskie obiechác, y wiele czego wysiáno rewidowác, y z regestrowác. HaurEk 116.
Związki frazeologiczne: kto [jest] jako bydło do obory gnany z pola: [...] Płakał przec iako Bobr; a zełzami szczery Iad mu pryskał po Piersiach: kiedy Kawallery I swych widzi Rycerzow iednych, iako wory Na wozach: drugich iako bydło do Obory Gnanych zPola [...]. PotWoj 164. ◆ wywabiać w pole: ◆ kto [jest] jako bydło do obory gnany z pola: Iad mu pryskał po Piersiach: kiedy Kawallery I swych widzi Rycerzow iednych, iako wory Na wozach: drugich iako bydło do Obory Gnanych zPola. PotWoj 164. ◆ wywabić w pole: ◆ w pole wychodzić: ◆ w pole wyniść: ◆ w pola chodzić »brać udział w bitwach«: Sam bowiem zołnierz dobrowolnie Rectifikowac sie bedzie tak y naprawiac Albowiem dobrą maiąc do onych dzieł Rycerskich I odwag okazyą tę by miał zabawke W Pola chodzic Iezykow dostawac y wiezniow Czestemi nieprzyiacioł czatami nawiedzac. OpalKSat 115v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: W tym się polu dobrze rodzi/ Po ktorym Gospodarz chodzi. RysProv XVII, 8. ● Broń mieyscem/ Rusnicá w lesie/ Kopija w polu/ Miecz ná vlicy/ Puginał w cieśni. Strászne są. ŻabPol B2. ●
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POLE
Znaczenia:
składnik nazwy własnej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mit. elizejskie Pola »«kraina wiecznej szczęśliwości, gdzie przebywały dusze zmarłych bohaterów i ludzi prawych; Elizjum«: Elizeyskie pola. die Elisejschen Felder. les champs Elisées, les champs Elisiens. T III 327. ▲ dzikie Pola (sz. zm.) »historyczna kraina nad dolnym Dnieprem«: [...] w Europie ná Ukráinie dzikie polá; są niesposobne do mięszkania. BystrzInfGeogr B3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA