W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2019
CHOJNA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: CHOJNA, CHOINA
Słowniki:
notują
Formy: lp M. choina // chojna; D. choiny // chojny; B. choinę; N. choiną // chojną; Ms. choinie; ~ lm B. choiny; N. chojnami; Ms. choinach
Znaczenia:
1.bot. także zbior. »sosna zwyczajna, drzewo o długich, ostrych igłach i stożkowatych szyszkach; Pinus silvestris«: Szumy wemkłych się choinách więc dzieią/ Gdy z świstem/ nimi srogie wschodnie wiatry chwieią. OvOtwWPrzem 638. Znak do ktorego Geometrá okiem dukt prowádzi przez liniią Celową, áby nie był snopek, choyná, ábo czapká, dopieroż osobá żywa. SolGeom II 96. Snopki bydłu rzezano y w Laszach Choine rąbano. gdy bÿ iey mozono dostac dla Sniegu wielkiego. KomonDziej 199v. Niósł mię [koń] w przepaść [...] Ja widząc, że mię w wąwozie uderzyć albo o korzenie między wąwozem od choiny styrczące rozszarpać może, wyrzuciłem się z sanek. MatDiar I, 112.
2.zbior. »gałęzie sosny zwyczajnej, może także innego drzewa iglastego«: Czegoż nie czynili chyży Sátyrowie? Czego/ w choinie nosząc rogi Pánesowie? [...] Zeby iey [bogini sadów i ogrodów, Pomonie] mogli pożyć iákową chytrością. OvOtwWPrzem 590. Ná zimę záś wszelkiemu bydłu wkoło chrostem, álbo choiną, porząnnie ociszyć trzebá oborę. HaurEk 27. Na drugiej stronie podwórza od sadu wielkiego oddaje się stajenka niewielka, chojną ogacona. InwKal I 763.
3. »młody las sosnowy«: Choiná/ Pinetum nouellum, vel pini nondum adultae. [...] Kn 68. Zasiewkow żadnych dotychczas nie masz, role chojną zarosły. OpisKról 227. Zalecam sukcessorom knieje pod Stwołowiczami samemi, Item w bok Stwołowicz, [...], Item pod Iskłodzią choinę na przygórku. ZawiszaPam 159.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*CHOJNY ndm.
Znaczenia:
nazwa geograficzna »nazwa wsi«: Pode wsią Chojnami dwóch jeleni niemłodych, polując, ubiłem. RadziwHDiar 130.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM