W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2016
BRAMOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: bezok. bramować; ~ cz. ter. lp 1. os. bramuję; 3. os. bramuje; ~ cz. prze. lm mos 3. os. bramowali; ~ im. wsp. bramując; ~ nieos. cz. prze. bramowano
Znaczenia:
1. »obszywać, otaczać brzegi jakiego przedmiotu listwą, lamówką, szlakiem, lamować«:
Rekcja: kogo co
Er schalt auff die hoffart/ auff die grossen blawen Kröse/ vnd auff die verbremten Schörtze. Łájał [ksiądz na kazaniu] ná pychę/ ná wielkie modre kresy/ y ná bramowáne szorce. VolcDial 26v. W białey srebrogłowowey szacie hawtowaney W złoto rozgi u dołu wkoło bramowaney [była Dalinda]. ArKochOrl 47. Brámuię szátę [...] Praetexo vesti limbum vel veste limbo [...] Circundo limbo chlamydem, ex Virgilio. Kn 44. Szátá brámowána po brzégách drogą mátéryią. Praetexta toga, [...] v. Brámowány. Kn 1104. Płaszcz Srebrny wszytek galonem bramowany Pliszą Ceglastą podszyty. ArchRadziw 1638 79, 1, 118. Xięzna Neuburska Pani i dobrodzieika moia [...] małzonce moiei Czamare wisniowego adamaszku, pasamanami złotemi bramowanom, a gronostaiami cudnemi podszytom darowała. VorLetSkarb 181-182. Za niemi [za czeladzią] szła dragonia [...] w kapeluszach galonami srebrnemi bramowanych. CzartListy 28. Elector słuchał Mszy Klęczący na Wezgłowku galonami wszystek bramowany szmatek tylko axamitu widac. SobTDzien 30-30v. [...] siedział Krol [...] pod Baldachynem Axamitnym złotemi Galonami bramowanym [...]. GazPol 1736/ 5, 1 nlb.. BORDER [...] BRAMOWAC okładkę dawać około brzegow iakiey rzeczy. DanKolaDyk I, 211. Axamit ponso podszyty mármurkiem Po szwach z masyfu bramowano sznurkiem [opis bekieszy damskiej]. DrużZbiór 533.
2.przen. »obmawiać, szkalować, przeinaczać, przekręcać; ostro ganić«:
Rekcja: kogo co
Brámuię/ transl. vide Obmawiam. Kn 44. Mászkarę osoby Plebáńskiey ná się wziąwszy, wyprowádził [przeciwnik jezuitów] ná Diálog Plebana z Ziemiáninęm swym páráfianem rozmawiáiącego, o Iesuitách; rozmáicie ich máluiącego, brámuiącego, zábáwy ich nieprzystoynie wyszpocáiącego, á postępki zle wykłádáiącego. SzemGrat Av. Gorzey iuż człowiek mowić nie może/ ieno kiedy obmawia bliźniego swoiego/ kiedy brámuie postępki iego poczciwe/ kiedy nicuie intencyią iego dobrą. StarKaz II, 420. Miedzy wszystkiemi Sektámi tákich nie mász [...] coby Xiężą y Bracią swoje Kazániá y pismá ich ták brámowáli y szácowáli/ jáko miedzy nászymi Luteránami. GdacPrzyd 7. Poseł [...] podpiwszy sobie począł dobywac Oczu zartow y ięzyka Ku Xieznie [...] Postrzegł tego Xiąze mąż [...] y iużby mu był zganił to bespieczeństwo [...] po tym bespieczeństwo owego posła przed zoną bramuiąc dał do zrozumienia Xieznie aby się była na tym znała. HistŚwież 12. Nábál z Hebráyská głupiego znáczy/ ktory zápomniawszy siebie sámego/ inne obyczáie nicuie/ brámuie. BirkNiedz 33. U tákichci nie skąpo, ktorzy Sługi Krystusowe przeklináć, szkálowáć, trádukowáć y brámowáć umieją. GdacPan 35.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*BRAMUJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp B. m bramującego
Znaczenia:
»obmawiać, szkalować, przeinaczać«: Mászkarę osoby Plebáńskiey ná się wziąwszy, wyprowádził [przeciwnik jezuitów] ná Diálog Plebana z Ziemiáninęm swym páráfianem rozmawiáiącego, o Iesuitách; rozmáicie ich máluiącego, brámuiącego, zábáwy ich nieprzystoynie wyszpocáiącego, á postępki zle wykłádáiącego. SzemGrat Av.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

BRAMOWANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. m bramowany; ż bramowana; B. ż bramowanom; N. m bramowanym; Ms. ż bramowanej; lm B. nmos bramowane; Ms. bramowanych
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji Niepoprawne zródło .
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz BRAMOWAć.
Autor: WM