W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2023
*KLUBA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: KLUBA, KLOBA, KŁUBA
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. kluby; B. klubę; Ms. kłubie // klubie
Etymologia: <niem. klobe>
Znaczenia:
1. »o określonych granicach; ryzy«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: kluba budownicza:
Związki frazeologiczne: wypaść z kluby (sz. zm.) »ulec zmianie na niekorzyść, ulec zakłóceniu, zachwianiu«: Chcąc ikMSC aby dawna y z kluby swey wypadła wrociłasię [...] Miłość y Podufałość. Umyślił [...] urazy odpuścić. PasPam 208. Ale, miła nobilitas [szlachto] przebaczysz mi, coc powiem Bardzo powaga twoia wypadła zkluby. PasPam 286v.
2. »posłuszeństwo; porządek, rygor«: Ruszył sie w drogę prosto ku stolicy/ gdzie sie do niego wszystkie ine woyská ściągáły/ y tám oboz státecznie zámknął/ y porządek wszystkiego woyská w klubę swą wpráwił. NowinyDymitra Aijv. A insze zebráne pułki żołnierskie/ zostáły w swey kłubie zátrzymáne. JudCerem B4. [...] w káżdey kupie/ pułku ábo vfcu/ ábo kilká tyśięcy ábo kilkánaśćie; á przećię iednák w rządźie y w dobrey klubie zgodnego posłuszeństwá/ zgody y spráwiedliwośći: day Boże by ták v nas [.] StarWyp Bv. Ten srogie wichry i chmury gradowe, Ten i straszliwe gromy piorunowe Trzyma, od tego w twardą klubę wzięty Piszczy jako wąż i sam czart przeklęty. MorszZWybór 193. Zániecham tu tych przestrog/ ktore ad Státum Ciuilem należą/ do postánowienia onego/ y zátrzymánia w swey klubie. FredKon 65.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: wypaść z kluby (sz. zm.):
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas