W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2022
BARTNIK rzecz. m
Słowniki:
notują
Formy: lp M. bartnik; D. bartnika; C. bartnikowi; N. bartnikiem; ~ lm M. uż. osob. bartnicy; uż. nosob. Bartniki; D. bartników; Bartnik; C. bartnikom; Ms. Bartnikach
Znaczenia:
1. »człowiek zajmujący się hodowlą pszczół i wybieraniem miodu z barci leśnych, pasiecznik, pszczelarz«: Bartnik [...] mellarius. Kn 15. Jakoż zaiste słusznie ma to imię, że drugiéj takiéj nie masz, kto się kosztownéj strukturze, z kamienia ciosanego przypatrzy; a co nas najbardziéj w zadziwienie in stuporem. - prawie porwało, rapuit. - było to, kiedy człowiek ten, co wieży pilnuje, na samą gałkę wieży téj wlazłszy, do której już żadnych stopniów nie było, jedno on powrozem okręcając się, tak jako u nas bartnicy czynią, wemknął się i stanął na niéj, chociaj więcéj miejsca nie było, jedno jako dwie stopy człowiecze zmieścić się mogą: z chorągwią rozpostartą wywijał, kunszty na onéj gałce takie czyniąc, jakich na ziemi stojąc nie każdy wyprawi. PacOb 80. Bartnik, ktory barć pańską opatruje i lasa pilnuje, ma w każdym polu morg roli, z tego żadnej nie czyni powinności. OpisKról 457. W boru barci 33, jako bartnik opowiedział, w sadzie zaś pańskim psczół pniów 6. InwKal I 351. Wojciech Masz, poddany [...] bartnik barci pańskie opatruje i piwo pańskie i gorzałkę szynkuje. InwPuck 63. MIEL [...] Qui le son du miel [...] PASIECZNIK Bartnik. DanKolaDyk II, 263. Piast będąc tylko Rolnikiem i Bartnikiem [...] spłodził syna. ŁubHist 8.
2. »niedźwiedź podbierający miód z barci«: Bartnik/ bartniczek niedźwiedź [...] vrsus melliuorus. Kn 15.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
BARTNIKI
Znaczenia:
nazwa geograficzna »wieś na Kowieńszczyźnie«: Rano mi też pan podkomorzy koronny deklarował od Króla JM. wakans po księżnie [...] w powiecie kowieńskim – wójtostwo pilwiskie z tymi wsiami: 1) Pilwiszki, 2) Bartniki. ChrapDiar II 293. Pole około Bartnik jest górzyste. MatDiar 100.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: