W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2008
*BARTNIKOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1723-1747
Formy: lp N. ż bartnikową
Znaczenia:
»należący do bartnika«: P. Turowski [ma przywilej nieaprobowany] na łąkę bartnikową i na włóki [...] 2. InwChełm 228.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *BARTNICKI, *BARTNICZY, *BARTNIKOWSKI, *BARTNY.
Autor: PK