W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2008
*BARTNY przym.
Słowniki:
SStp, L (XVII, XVIII), SWil, SW, SJP notują
SXVI, Kn, T nie notują
Formy: lp M. n bartnym; lm B. nmos bartne
Znaczenia:
»zawierający barć«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: drzewo bartne »DRZEWO«:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *BARTNICKI, *BARTNICZY, *BARTNIKOWSKI, *BARTNIKOWY.
Autor: PK