W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2008
MĄDROŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. mądrość
Znaczenia:
»posiadanie wielu wiadomości, rozumność, roztropność«: Nieschodzi widzę na niczym Niebu obmysla mu Panięnska mądrość to wszystko czym by się iego mogła chełpić y zdobić wyniosłość. PasPam 282.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: mądrość boska:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bogáctwá z mądrością vciészne. KnAd 32.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas