W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2023
KOŁPAK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: lp M. kołpak; D. kołpaka; Ms. kołpaku; ~ lm D. kołpaków; Ms. kołpakach
Etymologia: <rus. kołpák 'rodzaj spiczastej czapki'>
Znaczenia:
»wysoka czapka, często ozdobna, obszyta futrem«: Znowu dwádźieśćiá tyśięcy Iáncżárow stárych kátánow woyskowych bywalcow/ z długiemi Iáncżárkámi y z száblámi/ szátno y stroyno/ w kołpakách rogátych [...]. StarWyp C2. Niepoznali go Bo y Bachmat zdobyczny y w kołpaku Moskiewskim z perłami. PasPam 91. Ucieka iedęn Naslicznym koniu [...] suknie iedwabne kołpak haftowany bogaty. PasPam 97. Nieprzyszło mi kołpaka wziąć. PasPam 108. 27) Chłopca góralska barwa, katanka zielona, pas włóczkowy zielony, sznurkowy, kołpak takiż z czarnym barankiem. InwKal II 102.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas