W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2023
*KOMITYWA rzecz. ż
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1625
Formy: lp D. komitywy; B. komitywę; N. komitywą; Ms. komitywie
Etymologia: <śr. łac. comitiva>
Znaczenia:
»towarzystwo, kompania«: Do drugich karet proszono drugich z komitywy naszéj, i w tym porządku o godzinie nieszpornéj wjechaliśmy do Mnichu. PacOb 36. Ebroxá záś posłał [Butler] do gornego Pokoiu/ ná zábićie Wállensteyná. Ten idąc tám z swoią Comitywą/ nápadł ná Pokoiowych stoiących przed Pokoiem/ z ktorych gdy pytał ieden Cápitaná Ebroxá/ przeczby ták pozno turbował Xięże I. M. iuż vspokoione? miásto responsu/ od żołdatá iednego z Comitywy/ Szpadą przepchniony raz wźiął y poległ. RelWall A4. Odprawiwszy tedy dni Bachusowe wdobrey komitywie zdobremi Sam Siadami [...] Poiechałęm za chorągwią. PasPam 80v. [...] Senatorowie y Vrzędnicy Koronni, z wielką comitywą y ássistentią, przyprowádźili Máiestat Krolá I. M. przed Wielki Ołtárz ná Thron Krolewski. AwWarsz_1699_14III 1.
Związki frazeologiczne: mieć z kimś komitywę »obcować z kimś, przyjaźnić się«: Z tym psem tylko swoię miała komitywę, ze to był Izdebny wdrodze bywał znią wespoł. PasPam 252v.
Przenośnie: Lwa Niedzwiedz[i]a Pannę przyznac to musięmy In Signis Zodiaci [pomiędzy znakami zodiaku] w kathalog Liczemy Do ktorych komitywy y Miesiąc przystaie. PasPam 271v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas