W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2011
*KOMORA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp Ms. komorze
Etymologia: <łac. camara a. camera 'sklepienie'>
Znaczenia:
»izba, alkierz«: Powiedział mi Felski Faktor ze tam siedzi [Baleński] w komorze u kępki. PasPam 263v.
Związki frazeologiczne: komora potrzebnych »lombard«: gora miłosierdzia, komora potrzebnych. Leih-Haus, wo man den armen Leuten ohne Interessen Geld leihet. mont de pieté où l'on soulage les pauvres avec de l'argent sans interéts. § gora miłosierdzia na pożyczanie pieniędzy ludziom ubogim iest postanowiona. T III 401.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: komora celna (sz. zm.): Pánowie kupcom [...] z tą kondicyą woły záprzedáią/ że ie zá gránice powinni przez sługę swego wystáwić/ y przez komory celne wolno cłá nie płacąc przeprowadzić. StarPopr 137. Drugi brat ie[g]o Woyciech tesz Brzeskim zowiesię ktory trzymal w Dukli celne komory od Wina. TrepNekLib 41. Toz było za IM Pana Iana Franciszka Omanskiego, Podstarosciego Zywieczkiego, y tey komory Czelney Piszarza. KomonDziej 196v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Lepiey iest więcey mieć łanow niźli dworow: więcey bydłá ná oborze niźli szat w komorze. PetrSEk 12.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas