W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2014
*ARCHIDIAKONAT rzecz. m
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1738
Formy: lp Ms. archidiakonacie; ~ lm D. archidiakonatów
Etymologia: <śr. łac. archidiaconatus>
Znaczenia:
»urząd archidiakona; część diecezji podległa jego władzy«: Synod w Sobkowicach w Archidyakonacie Pomorskim złożył [biskup kujawski], na ktorym wiele rzeczy, ktore z swego karbu wypadły, poprawil. NiesKor II 751. [Kapituła Krakowska] Archidyakonatów liczy 6. ŁubHist 172.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ARCYDIAKOŃSTWO, ARCHIDIAKONIJA.
Autor: WM