W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2023
SZCZERY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: lp M. ż szczera; Ms. m szczerym
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: szczere błonie, szczery błoń: KOLEBKA JEZUSOWA Na gościńcu ejiptowym, Przy Betlejem Dawidowym, W bok przedmieścia, na ustroniu, Stoi szopa w szczerym błoniu. [...] Od starości w ziemię wległa, Tam przeczysta Panna zległa. TwarKKolOkoń 323.
2. »prawdziwy, niekłamany«: Odpuść WKM., uniżenie proszę, żem się tak daleko zapędził, bo szczera moja ku WKMci i ku Rzpltej życzliwość, którą Pan Bóg widzi i wedle niej mię niechaj sądzi, inaczej nie dopuściła [...]. SkryptWojCz II 281. To sie tylko gwoli temu wspomniáło/ áby z cnych serc ludzi niewiádomych zetrzeć to o sczerym progresie I. k. m mniemanie: Bo áza komu do tego czásu w zasługách krzywda vczyniłá sie iáka? áza w nich z kim ex denario diurno I. K. m. niepostępował? áza mandata proportione et wieritorum et beneficiorum w sczupłości oyczystych włości wznieceniu zásłużonych ludzi do tego czásu sie nie iedna? BielDiar Ciijj [Diijj].
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM