W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2020
*ARCHIDIAKONIA rzecz. ż
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Formy: lp B. archidiakonią
Etymologia: <z śr. łac. archidiaconium>
Znaczenia:
»urząd archidiakona; część diecezji podległa jego władzy«: Będąc Plebanem [...] postąpił potym [biskup żmudzki, Melchior Eliaszowicz] na Archidyakonią Wileńską. NiesKor II 135. Wziął potym [Piotr Gamrat] Dziekanią Warszawską, y Archidyakonią Pułtuską [...] konkurował o pieczęć mnieyszą Koronną. NiesKor II 177. Dysponowáno ná tych Synodách zeby káżdá Katedra w tym nowym Swiecie miáłá 5. Prelatur, Dziekanią, Archidyakonią, Scholasteryą, Kantoryą, iednego Podskarbiego, 10. Prebend, á 6. puł Prebend, Choralistow 6. álbo Akolitow. ŁubŚwiat 655.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ARCYDYJAKOŃSTWO, ARCHIDYJAKONAT.
Autor: WM