W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2008
*KONDYCYJA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1632
Formy: lm M. kondycyje; B. kondycyje; N. kondycyjami
Etymologia: <łac. conditio>
Znaczenia:
»warunek«: Uczyniwszy Pokoy z Moskwą Mizernemi kondycyiami [...] poczynamy [...] woynę domową. PasPam 187v. Kiedy Sługę przyimuiesz sąm z nim wręcz mowisz y opowiadasz mu przyszłey iego usługi powinnisci y kondycyie zeby wiedział iako Panu służyć. PasPam 223. Podance [poddanie] od włoczyli odednia iuz dawno postanowione y kondycyie poddania opisanie. PasPam 259.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: chłopska kondycyja (sz. zm.): Stan [...] szlachecki częstémi poborami z chłopską kondycyą równać się musi. RadziwKSprawy 637. Żadneyby nikt nie miał zacności z urodzenia, tak dalece, że podłość kondycyi chłopskiey, naszę wynosi. LeszczStGłos 100. Książę kanclerz lit. [...] powiedał publicznie u obiadu, że nie jesteśmy szlachtą i że ma ciotkę naszą rodzoną chłopskiéj kondycji u siebie. MatDiar I, 473.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas