Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2021
*ABALIENACJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, SW notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Formy: lm B. abalienacje
Etymologia: <łac. abalienatio>
Znaczenia:
»pozbywanie się«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: abalienacja dóbr: Na indigenatus, frymarki, donacyje i abalijenacyje dóbr królewskich żadni w Koronie pozwalać nie mają. [1600] AktaPozn I/1 224. Na żadne abalijenacyje dóbr R. P., indygenaty, nobilitacyje pozwalać ichm. panowie posłowie ullatenus nie będą. AktaKrak III 220.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *ABALIENOWANIE, *ABALIOWANIE.
Autorka: KS